Menu Zamknij

Odrzucenie spadku, a zrzeczenie się dziedziczenia. W czym tkwi różnica?

zrzeczenie spadku

Zarówno zrzeknięcie się spadku, jak i odrzucenie dziedziczenia to sprawy związane z prawem cywilnym. Zachodzi jednak między nimi kilka istotnych, o których warto pamiętać, dokonując tego typu czynności prawnych. Obie powyższe instytucje prawne zakładają ten sam cel, czyli brak przekazania masy spadkowej po osobie zmarłej. W świetle prawa zrzeczenie spadku oznacza, że udział w testamencie osoby zmarłej przypada jego zstępnym (czyli tak, jakby osoba zrzekająca się spadku nie dożyła realizacji testamentu). Tej czynności dokonać można tylko po śmierci spadkodawcy. W tym przypadku oświadczenie woli składane jest przed Sądem lub Notariuszem.

Zrzeczenie się dziedziczenia to celowe zawarcie stosownej umowy pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą. Zakłada ona, że spadkobierca nie będzie po śmierci spadkodawcy rościć praw do pozostawionego przez niego majątku. Należy pamiętać, że rozwiązanie to pozbawia także spadkobiercę do tzw. zachowku i zazwyczaj wyłącza dziedziczenie wstępnych, o ile strony umowy nie postanowią inaczej. Ta czynność musi zostać wykonana jeszcze za życia spadkodawcy. Jeśli chodzi o kwestie formalne, umowa pomiędzy stronami może przyjąć formę aktu notarialnego.

Przed podjęciem finalnej decyzji dotyczącej odrzucenia spadku lub dziedziczenia, warto skonsultować się z doświadczonym prawnikiem. Adwokaci Warszawa, Gdańsk czy Kraków – w każdym rejonie działają wykwalifikowani fachowcy z zakresu prawa spadkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *